05
Oct
2016
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv

USP eller Delight?

October 5, 2016

USP (Unique Sale Point) är den unika egenskap som utmärker ett erbjudande och som varit en av de stora utmaningarna för utvecklingsavdelningarna genom alla tider. Produktcyklerna går snabbare och det är en stor utmaning att klara av att kommunicera sina unika fördelar och frågan man ofta ställer sig är detta en unik fördel som kunden har behov av. Vi har en metod för att analysera vilka unika fördelar företaget bygger sina produktegenskaper på och vilka som ligger till grund för företagets konkurrenskraft.

Vår erfarenhet visar att utveckling- marknad- och försäljningsavdelningarna inte har samma syn på vad som är de viktigaste unika fördelarna och man kommunicerar inte dessa till kund. Vår metod genom att analysera företagets unika fördelar mot konkurrenterna och dess förmåga att kommunicera ger en samsyn och blir en viktig del av företagets strategi.

Delight är en term man använder idag och den ger ytterligare en dimension mot den traditionella USP:en. Det som skiljer Delight mot USP är vad kunden vill ha utöver det alla andra har och det är en viktig del av ett lyckat företag. Att utveckla företagets Delight är en utmaning för den traditionella utvecklingsavdelningen.

Vår metod ger en bra förutsättning i att skapa ett förhållningssätt att tänka Delight istället för enbart USP.

Att leta nollor är ett utmärkt exempel på att det gäller att tänka innovativt när man gör affärer, tre frågor är grundläggande för att bli lyckosam i affärer. Du måste fråga dig - vad det är du säljer - vem du säljer det till - och varför!

För att nå företagets fulla potential ligger styrkan i att kommunicera företagets Delight och samtidigt stärka företagets Frekvens.

 

Prenumerera på nyheter

Tack! Nu prenumererar du på vårt nyhetsbrev.

Hoppsan! Något gick fel när du skickar in formuläret. Testa igen eller skicka till albin@markenvard.com

Relaterade blogginlägg

Att nå framgång
USP eller Delight?
Är den unika egenskap som utmärker ett erbjudande
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv
Oct 5, 2016
Att nå framgång
Att mäta frekvensen
Idag har vi alla möjligheter att mäta frekvensen.
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv
May 12, 2016
Att nå framgång
Analysera ifrån tre dimensioner
Hur man når den fulla potentialen inom ett företag.
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv
Apr 5, 2016
Att nå framgång
Effektiviserings gurun Göran R Svensson
Med ManTec personifierar Göran kulturen i att förändra och effektivisera inom alla områden
Albin Wärnelöv
Albin Wärnelöv
Nov 17, 2014
Att nå framgång
Att Nå Framgång! Del 2
Grundförutsättning för att lyckas sammanfattar jag med...
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv
Apr 15, 2014
Att nå framgång
Att Nå Framgång! Del 1
Alla vill nå framgång i allt ifrån skolan till idrott och framförallt i yrkeslivet.
Johnny Wärnelöv
Johnny Wärnelöv
Mar 10, 2014