POLICY & TRADEMARK

Läs mer

Vi värnar om din integritet. Vi ber inte om dina personuppgifter om vi inte verkligen behöver dem. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom om så krävs enligt lag. Det är Experions policy att respektera din integritet med avseende på den information som vi samlar in om dig via vår webbplats www.experion.se.

Personuppgifter
Vi kan be att få dina personuppgifter, t.ex. namn, e-post, adress, kontaktuppgifter och betalningsinformation. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna förse dig med en viss tjänst och använder endast dina uppgifter för att säkerställa att denna tjänst tillhandahålls korrekt. Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss, men bör då vara medveten om att vi kanske inte kan tillhandahålla någon av de tjänster du önskar. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom om så krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter. Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att vi ska kunna förse dig med en tjänst.

Cookies
Vi använder cookies för att samla in information om dig och om hur du använder vår webbplats. En cookie är en liten textfil som vår webbplats lagrar på din dator och sedan använder varje gång du besöker oss, för att vi ska veta hur du använder vår webbplats och för att presentera innehåll utifrån dina intressen. Om du inte vill tillåta cookies från oss måste du ändra inställningarna för din webbläsare för att blockera cookies från vår webbplats. Du bör dock vara medveten om att vi i sådana fall kanske inte kan tillhandahålla någon av de tjänster du önskar. Denna policy omfattar endast användningen av cookies mellan din enhet och vår webbplats. Den omfattar inte annonsörers användning av cookies.

Tjänster från tredje part
Vi kan anlita utomstående företag och privatpersoner till våra webbplatser, till exempel leverantörer av webbplatsanalys och samarbetspartner för innehållshantering. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter i syfte att utföra specifika uppgifter för vår räkning, och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Säkerhet
Säkerhet är viktigt för oss och vi gör allt vi kan, i enlighet med kommersiellt godkända metoder, för att skydda dina personuppgifter mot förlust och stöld samt obehörig åtkomst, spridning, kopiering, användning och modifiering. Med det sagt vill vi dock betona att inga metoder för elektronisk överföring eller lagring är helt säkra, och vi kan därför inte garantera säkerheten för dina uppgifter fullständigt.

Länkar till andra webbplatser
Det kan finnas länkar på vår webbplats till externa webbplatser som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser och vi tar inget ansvar för hur de behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy omfattar endast vår webbplats och vår praxis kring integritet.

Barns integritet
Vi samlar inte medvetet in eller lagrar personuppgifter om barn (besökare under 13 år). Om du tror att ditt barn har lämnat sina personuppgifter till oss bör du kontakta oss omedelbart för att vi så snabbt som möjligt ska kunna ta bort uppgifterna.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra vår integritetspolicy. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att policyn har ändrats anses det innebära att du godkänner vår praxis kring integritet och personuppgifter.

Affärsöverlåtelse
Om vi eller våra tillgångar förvärvas, eller om vi mot förmodan går i konkurs, kommer användarinformation att ingå som en del av de tillgångar som överförs eller förvärvas av tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske och att eventuella parter som förvärvar oss kan fortsätta att använda din personuppgifter i enlighet med denna policy.

Bilder och varumärken
Bilder och varumärkenInformation på Experions webbplats, inklusive, men ej begränsat till, designutföranden, varumärken, bilder, planlösningar, text eller ljudfiler, får inte publiceras, reproduceras, kopieras, överföras, lagras, distribueras, laddas ner, ändras eller hanteras på annat sätt utan föregående skriftligt godkännande från Experion. Om informationen används eller överlåts enligt ovan utan uttryckligt godkännande från Experion kan det strida mot de immateriella rättigheter eller vara otillbörlig marknadsföring. Det går inte att eliminera risken för att användningen bryter mot de immateriella rättigheterna genom att ange vem som är ägare eller upphovsrättsinnehavare i samband med felaktig användning av bilder, texter, varumärken eller annat innehåll från Experions webbplats.

Vi engagerarar oss i olika företag utspridda i Norden. 

Kontakta oss gärna